Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness is voor mij als het ware een specialisatie op Gestalttherapie.
Bij Mindfulness gaat het om leren leven in aandacht, dus dat je aandacht voortdurend in het NU aanwezig is.
Onze aandacht is vaak ‘vooruit’ in het bedenken wat er kan gebeuren, zorgen maken en piekeren of onze aandacht ‘staat in zijn achteruit’ doordat we steeds gebeurtenissen blijven herhalen in onze gedachten, een soort herkauwen.

Niet oordelen

Wat ons vooral afhoudt van leven in aandacht zijn onze oordelen over onszelf. Als we iets ervaren, voelen of denken komt daar meestal heel snel een oordeel overheen in de zin dat het niet goed is wat we ervaren oftewel het is niet goed zoals we zijn. Daarmee gooi je meteen de deur dicht om je ervaringen in alle openheid te onderzoeken. Het is niet goed en moet het liefst meteen ook weg. In de hoop dat als je het wegduwt dat het dan beter voelt.

Het verzet

Maar het tegendeel is waar. Het gevolg is namelijk dat je zowel lichamelijk en geestelijk als het ware op hol slaat en klem komt te zitten in je verzet. Lichamelijk merk je dat bijvoorbeeld door gespannen spieren, verhoging van bloeddruk en hartslag, onregelmatige of “hoge” ademhaling. Geestelijk kan je onrust, spanning, gevoelens van angst, onvrede of verwarring hebben.
Er ontstaat vaak een patroon van afwisselend er niet meer aan willen denken, ontzettend je best doen en het niet meer zien zitten. Eigenlijk ben je dan zo bezig met je verzetten tegen wat er is, dat je niet meer in staat bent om rustig te kijken naar wat je in een bepaalde situatie het beste kunt doen.

Mildheid

Mindfulness benadrukt het mild zijn naar jezelf zodat je de ervaringen kunt laten zijn zoals ze zijn en ze dus ook kunt zien zoals ze zijn. Daarmee open je de deur naar de ‘hemel op aarde’ zoals één van mijn leermeesters zei.
Als je met mildheid naar je eigen ervaringen en gedrag kunt kijken en het kunt onderzoeken kun je daadwerkelijk keuzes gaan maken in hoe je adequaat kan reageren op gebeurtenissen.
Dit maakt het leven lichter en makkelijker.  Juist door het volledig met compassie accepteren dat er soms moeilijke perioden zijn in ons leven zoals bij ziekte, verlies, conflicten en stress, wordt het leven lichter. Compassie voor jezelf is een sleutel binnen de Mindfulness. Het gaat niet om het oplossen van problemen maar om het leren er anders mee om te gaan.

In de training (individueel of in groepsverband) werken mensen aan het vergroten van de vaardigheid om met vriendelijke, zorgzame aandacht in het hier-en-nu te blijven. Mensen leren om zichzelf niet op te jagen, om gewoon aanwezig te zijn bij wat er zich op dat moment voordoet. Uit het
automatisme, uit de roes.

Training

De training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, medisch specialist in Amerika. Als arts had hij te maken met patiënten die aanliepen tegen de grenzen van de medische wetenschap. Het moment waarop een arts tegen de patiënt zegt: “U zult ermee moeten leren leven.” Helaas wordt er meestal niet bij verteld hóe je ermee kunt leren leven. Er wordt niet verteld wat er op nietmedisch gebied nog wel gedaan kan worden.
Vanuit deze invalshoek heeft Kabat-Zinn zijn training ontwikkeld. In de training leren mensen hun eigen kracht in te zetten om anders met zichzelf, met stress, pijn en vermoeidheid om te gaan.