Maria van Balen

Wie is Maria van Balen

Mildheid voor je zelf en acceptatie van wat er is, zijn de belangrijkste elementen in mijn huidige begeleiding. Doordat we meestal streng oordelen over onszelf en moeilijk kunnen accepteren hoe het nu is, kan er geen ruimte ontstaan voor verandering en groei.
Ik zie het als mijn taak om daar ruimte voor te maken. Ik weet door ervaring dat iedereen in de kern zelf het beste weet wat goed voor je is. Meestal zijn we het contact daarmee ergens kwijtgeraakt. De ervaring van die ont-dekking, door degene die ik begeleid, is voor mij iedere keer weer een enorme inspiratie.

Ik heb meer danĀ  25 jaar in de gezondheidszorg gewerkt in diverse leidinggevende functies. Van 2002 tot 2007 was ik directeur van de Vruchtenburg(Centrum voor psycho-oncologische begeleiding) in Rotterdam en van 2007-2012 was ik directeur van het IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie).

Daarnaast ben ik sinds 2003 opgeleid als Gestalttherapeut bij de opleiding Multi-di-Mens en sinds 2008 als Mindfulnesstrainer bij het Instituut voor Mindfulness. Sinds 2021 ben ik teacher van de Diamond Approach. Dit is een school voor bewustzijnsontwikkeling, die de kloof tussen psychologie en spiritualiteit wil overbruggen. Deze opleidingen sluiten heel mooi op elkaar aan omdat ze zich richten op leren leven met aandacht in het hier en nu vanuit je volle potentieel.

Ik heb een bijzondere belangstelling voor het begeleiden van mensen met een levensbedreigende ziekte en het omgaan met verlies. Leren zijn met de kwetsbaarheid van het leven is waar het mij om gaat. Met die kwetsbaarheid worden we geconfronteerd bij ziekte maar ook in andere situaties in ons leven. Als het ons lukt te accepteren dat we kwetsbaar zijn, opent het ons hart, maakt het ons milder en zorgt het ervoor dat we echt en diepgaand contact kunnen maken met onszelf en de ander. Vreemd genoeg maakt dat ons juist krachtig.

Dat is Leven