Gestalttherapie

Gestalttherapie- en coaching

Het duitse woord Gestalt verwijst naar de onderliggende aanname dat we altijd behoefte hebben om onaffe ervaringen en beelden ‘heel’ te maken.  We willen er een Gestalt, een beeld, een betekenis aan geven. Hoe we dat doen zegt veel over hoe we in het leven staan.

Ik begeleid veel mensen met kanker. Eigenlijk weten we nog steeds niet waarom de één die ziekte krijgt en de ander niet. Het voelt als een onaffe Gestalt. 
Velen van ons proberen die heel te maken door een theorie te bedenken zoals; misschien heeft diegene zijn emoties onderdrukt, was hij te afstandelijk en koel of juist te aardig, te meegaand, te goed om waar te zijn of te zelfverzekerd, te zelfvoldaan of misschien verdiende hij wel wat moeilijkheden in het leven….Deze theorieën zeggen veel over onszelf en kunnen als zeer pijnlijk en stagnerend worden ervaren. Meestal geven dit soort theorieën slechts tijdelijk enige verlichting. We weten eigenlijk wel dat ze niet waar zijn en ons dus niet werkelijk kunnen ondersteunen.

Contact

Bij Gestalttherapie en -coaching (individueel) gaat het erom contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen te ervaren.
Contact maken door onze zintuigen te gebruiken en door te beseffen wat uit ons verleden in het NU op de voorgrond treedt. Contact is alleen mogelijk in het ‘hier en nu’, want alleen op dit moment kunnen we ervaren wat we meemaken en de realiteit en de ander ervaren zoals ze zijn.

Autonomie

Er is altijd een spanningsveld tussen enerzijds autonoom en zelfstandig zijn en anderzijds erbij willen horen en dus leren omgaan met afhankelijkheid. Alleen via onderzoek in onszelf in relatie met de ander kunnen we onze grenzen leren kennen en ons evenwicht en onze balans steeds weer opnieuw bepalen.
Worden wie we willen zijn betekent onder ogen zien dat we vaak gevangen zitten in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben. We kunnen besluiten onszelf daarvan te bevrijden.
Om te komen bij onze kracht, doelgerichtheid, liefde en creativiteit is het nodig dat we de spanning tussen het verlangen naar autonomie en verbinding niet alleen aanvaarden maar ook doorleven.
Het leven zit vol paradoxen. Bij gestalttherapie gaat het er om steeds beide polen van een paradox te aanvaarden en doorleven. Zodat we werkelijk ‘heel’ kunnen zijn, zoals we oorspronkelijk al zijn..

Relatie

In de therapie of coaching kan gebruik gemaakt worden van verschillende expressieve werkvormenvormen zoals tekenen, schrijven en visualiseren. Het contact met ons lichaam kan ons zicht geven op hoe de patronen zich vastgezet hebben in spierspanningen.
Gewaarzijn van wat er is, is de belangrijkste vaardigheid die wordt gebruikt van uit het besef dat je alleen als je je van iets bewust bent er iets mee kunt doen.

In Gestalttherapie is de relatie tussen de cliënt en therapeut van wezenlijk belang omdat alleen in de relatie in het NU overlevingspatronen onderzocht en mogelijk losgelaten kunnen worden.